• Verbintenissenrecht

 • Arbeidsrecht

 • Privacyrecht

 • Ondernemingsrecht

 • Wij ontzorgen u

 • Contracten

Dit doen wij voor u

Bronzen bundel 37,50 euro ex BTW per maand

Binnen de bronzen bundel:

 • inventariseren wij in een telefonisch intakegesprek wat voor soort onderneming u heeft, wat mogelijke juridische valkuilen zijn in uw onderneming en waar uw behoefte zit.
 • beantwoorden wij onbeperkt uw eenvoudige juridische vragen over contracten, verbintenissen, personeel en privacy. Wij bestuderen geen stukken zoals overeenkomsten en brieven. Het gaat dus om overzichtelijke en concrete vragen waarop wij relatief eenvoudig en praktisch kunnen antwoorden.
 • U dient uw vraag bij ons in per e-mail of via het daarvoor bestemde formulier op onze website. Wij beantwoorden uw vraag telefonisch of per e-mail. Eventueel kunnen wij vragen uw vraag eerst te verduidelijken. Als een concreet antwoord niet mogelijk is, geven wij in ieder geval een richting.
 • behartigen wij uw juridische belangen in concrete dossiers zolang er geen sprake is van een zaak die bij de rechter moet worden aangebracht of waarin bij de rechter verweer moet worden gevoerd.
 • Wij voorzien u van juridisch advies, stellen contracten op, schrijven brieven aan en communiceren met uw wederpartij en voeren onderhandelingen uit.
 • Wij verrichten deze werkzaamheden tegen een gematigd uurtarief van € 120,00 ex BTW. Wij geven vooraf een inschatting van de benodigde werkzaamheden en de kosten en verbinden daaraan een maximum. Dat is geen fixed fee: hebben wij minder tijd nodig voor de beantwoording van de vraag dan wij vooraf hebben ingeschat, brengen wij minder tijd in rekening.

Zilveren bundel 75 euro ex BTW per maand

Binnen de Zilveren bundel:

 • inventariseren wij in een telefonisch intakegesprek wat voor soort onderneming u heeft, wat mogelijke juridische valkuilen zijn in uw onderneming en waar uw behoefte zit.
 • beoordelen wij eenmaal per jaar uw standaard arbeidsovereenkomst, personeelsreglement, algemene voorwaarden, standaard klantcontract en privacy statement. Wij doen suggesties voor aanpassingen voor deze documenten. Tegen betaling van een vast bedrag van € 25,00 ex BTW per aan te passen document voeren wij de gesuggereerde aanpassingen door.
 • Als er sprake is van wetswijzigingen die een aanpassing van de betreffende documenten verlangen, brengen wij u daarvan op de hoogte.
 • beantwoorden wij onbeperkt uw concrete juridische vragen over contracten, verbintenissen, personeel en privacy.
 • Wij bestuderen daarvoor ook eventuele bij uw vraagstelling aangeleverde stukken zoals overeenkomsten en brieven. U dient uw vraag bij ons in per e-mail of via het daarvoor bestemde formulier op onze website. Wij beantwoorden uw vraag telefonisch of per e-mail. Eventueel kunnen wij vragen uw vraag eerst te verduidelijken of nadere stukken aan te leveren. Hoe concreter uw vraag, hoe concreter ons antwoord.
 • Wij adviseren u over de wijze waarop u het beste kunt handelen of de stappen die u kunt nemen.
 • behartigen wij uw juridische belangen in concrete dossiers zolang er geen sprake is van een zaak die bij de rechter moet worden aangebracht of waarin bij de rechter verweer moet worden gevoerd.
 • Wij voorzien u van juridisch advies, stellen contracten op, schrijven brieven aan en communiceren met uw wederpartij en voeren onderhandelingen uit.
 • Wij verrichten deze werkzaamheden tegen een gematigd uurtarief van € 110,00 ex BTW. Wij geven vooraf een inschatting van de benodigde werkzaamheden en de kosten en verbinden daaraan een maximum. Dat is geen fixed fee: hebben wij minder tijd nodig voor de beantwoording van de vraag dan wij vooraf hebben ingeschat, brengen wij minder tijd in rekening.

Gouden Bundel 125 euro ex BTW per maand

Binnen de Gouden bundel:

 • inventariseren wij in een telefonisch intakegesprek wat voor soort onderneming u heeft, wat mogelijke juridische valkuilen zijn in uw onderneming en waar uw behoefte zit.
 • beoordelen wij eenmaal per jaar uw standaard arbeidsovereenkomst, personeelsreglement, algemene voorwaarden, standaard klantcontract en voeren een privacyscan uit.
 • Wij doen suggesties voor aanpassingen voor deze documenten. Tegen betaling van een vast bedrag van € 25,00 ex BTW per aan te passen document voeren wij de gesuggereerde aanpassingen door.
 • Als er sprake is vanwetswijzigingen die een aanpassing van de betreffende documenten verlangen, brengen wij u daarvan op de hoogte.
 • beantwoorden wij onbeperkt uw concrete juridische vragen over contracten, verbintenissen, personeel en privacy.
 • Wij bestuderen daarvoor ook eventuele bij uw vraagstelling aangeleverde stukken zoals overeenkomsten en brieven. U dient uw vraag bij ons in per e-mail of via het daarvoor bestemde formulier op onze website. Wij beantwoorden uw vraag telefonisch of per e-mail. Eventueel kunnen wij vragen uw vraag eerst te verduidelijken of nadere stukken aan te leveren. Hoe concreter uw vraag, hoe concreter ons antwoord. Als een concreet antwoord niet mogelijk is, geven wij in ieder geval een richting.
 • adviseren wij u of uw rechtspositie in concrete situaties. Wij leggen u uit welke weg u het beste kunt bewandelen op basis van onze juridische analyse.
 • Wij bestuderen daarvoor ook eventuele bij uw vraagstelling aangeleverde stukken zoals overeenkomsten en brieven.
 • behartigen wij uw juridische belangen in concrete dossiers zolang er geen sprake is van een zaak die bij de rechter moet worden aangebracht of waarin bij de rechter verweer moet worden gevoerd.
 • Wij voorzien u van juridisch advies, stellen contracten op, schrijven brieven aan en communiceren met uw wederpartij en voeren onderhandelingen uit.
 • Wij verrichten deze werkzaamheden tegen een gematigd uurtarief van € 100,00 ex BTW. Wij geven vooraf een inschatting van de benodigde werkzaamheden en de kosten en verbinden daaraan een maximum. Dat is geen fixed fee: hebben wij minder tijd nodig voor de beantwoording van de vraag dan wij vooraf hebben ingeschat, brengen wij minder tijd in rekening.
 • Als een rechtsgang onvermijdelijk is verwijzen wij u graag door naar een van onze netwerkpartners met wie wij tariefafspraken hebben gemaakt. Uiteraard staat het u vrij uw eigen dienstverlener te kiezen.

Juridisch abonnement dat bij u past

Juristen en advocaten zijn allang niet meer de exclusieve schatbewaarders van juridische informatie. Als u wilt weten wat de wet bepaalt of wat de rechter daar van vindt, zoekt u dat zelf wel op internet op.

Maar daar heeft u niet altijd tijd voor of zin in. Google geeft u bovendien meteen een berg aan informatie waarvan u misschien niet weet of die klopt en waar u moet beginnen. En de feiten en  omstandigheden die bij u spelen leiden misschien tot uitzonderingen of rechtvaardigen andere afwegingen. De Meesterknecht wijst u de weg door het oerwoud van regels specifiek in uw situatie. Samen met u bepaalt De Meesterknecht de gewenste koers.

De ondersteuning van De Meesterknecht heeft betrekking op de onderwerpen waar de gemiddelde MKB-ondernemer het meest mee te maken heeft. Dat zijn: contracten, verbintenissen, personeel en privacy. Wij scharen deze onderwerpen globaal onder de volgende rechtsgebieden: ondernemingsrecht, contractenrecht, verbintenissenrecht, huurrecht, arbeidsrecht en privacyrecht. Andere belangen behartigen wij in overleg.

De Meesterknecht kent zijn grenzen. Als een zaak tot een procedure bij de rechter leidt verwijzen wij u graag door naar een advocaat uit ons speciaal samengestelde netwerk. Het staat u uiteraard vrij uw eigen advocaat te kiezen.

De Meesterknecht houdt niet van drempels op de weg. U kunt te allen tijde bij ons aansluiten. Ook als uw zaak al loopt