• Wij ontzorgen u

  • Privacyrecht

  • Ondernemingsrecht

  • Arbeidsrecht

  • Verbintenissenrecht

  • Contracten

Stap 1: Registreren

U meldt zich aan bij De Meesterknecht door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Wij registreren u als klant en stellen een overeenkomst op waarin de voorwaarden zijn opgenomen die van toepassing zijn op onze samenwerking. Deze overeenkomst kunt u op ieder moment opzeggen, u zit dus nergens aan vast. U betaalt een registratiefee van € 500,00 exclusief btw, waarvoor u de eerste vijf uur dienstverlening van onze paralegals cadeau krijgt en we de documenten die wij voor u maken inrichten volgens de specificaties die u aan ons doorgeeft. De registratiefee betaalt u eenmaal per jaar en hiervoor staat er op ieder gewenst moment een medewerker klaar om juridische werkzaamheden voor u te verrichten.

Stap 2: Briefing

Als u eenmaal bij ons aangemeld bent, schakelt u De Meesterknecht in zodra u extra ondersteuning van een juridisch medewerker nodig heeft. Vul het opdrachtformulier op onze website in en voeg hieraan zo veel mogelijk relevante informatie toe. In deze briefing geeft u aan wat wij voor u kunnen doen en levert u alle belangrijke en noodzakelijke informatie en documenten aan. Hoe uitgebreider u ons kunt briefen, hoe sneller en efficiënter wij voor u kunnen werken. Als u zelf al een idee heeft van relevante wetsartikelen of juridische grondslagen die van toepassing zijn op de zaak, horen wij dat dus graag van u. Om tegenstrijdige belangen te voorkomen vragen wij in de briefing ook om de namen van eventuele procespartijen.

Stap 3: Uitwerking

Nadat wij de briefing ontvangen hebben, gaan we meteen aan de slag met uw opdracht. We stemmen met u af wanneer het werk naar verwachting klaar is. Als u te maken heeft met een strakke deadline verzoeken we u dit duidelijk te vermelden. Indien u dat wenst geven we een inschatting van de uren die wij naar verwachting aan uw opdracht zullen besteden Terwijl u met andere dingen bezig bent, zorgen wij dat uw werk zorgvuldig uitgevoerd wordt. Als we tussendoor vragen hebben, nemen we nog even contact met u op. Als er tussendoor feiten of omstandigheden omtrent de zaak veranderen, horen wij dat graag van u. Voordat we de opdracht afronden kijkt er bij ons nog een tweede paar ogen naar uw document, zodat we zeker weten dat we ons werk zo goed mogelijk doen.

Stap 4: Oplevering en facturering

Als uw processtuk, overeenkomst of ander juridisch werk klaar is, ontvangt u het document per e-mail. U neemt het door en indien nodig vullen of passen we het nog verder voor u aan. De verdere afhandeling van de zaak, zoals het contact met uw cliënt en het indienen van stukken bij de rechtbank, is dan weer aan u. Wij verrichten de inhoudelijke werkzaamheden en stellen het document voor u op, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij u. Zodra de opdracht is afgerond factureren wij onze werkzaamheden aan u uit. U betaalt dus alleen voor het werk dat daadwerkelijk is verricht.